Kongres Harmonia V4: Inspirujące Spotkanie Kobiet Biznesu z Regionu V4

autorka Ewa Wyderka

7 października 2023 roku Tychy stały się centrum przedsiębiorczej aktywności, goszcząc najważniejsze wydarzenie w historii kobiecego biznesu w Polsce – Kongres Harmonia V4. Organizowany przez bieruńsko-lędzińskie stowarzyszenie Powiatowa Wspólnota Samorządowa (PWS) pod przewodnictwem Marcina Kosmy i Agnieszki Wyderki-Dyjecińskiej. Kongres przyciągnął setki przedsiębiorczych uczestników z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Węgier, przekształcając Tychy w centrum inspiracji, nauki i wymiany doświadczeń.

Kreowanie Pozytywnego Wizerunku

Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, inicjatorka Kongresu Harmonia V4 na czele z PWS, zdobyła grant w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”, co umożliwiło realizację tego wydarzenia. Kongres ten nie tylko integrował przedsiębiorczą społeczność V4, ale także podkreślał rolę kobiet w biznesie i aktywizacji społecznej. Tworzenie autentycznych relacji biznesowych w ramach międzynarodowego środowiska biznesowego jest kluczowe dla zacieśniania współpracy między państwami Grupy Wyszehradzkiej. Dodamy, że tylko 31 projektów otrzymało grant na realizację zdania – w tym właśnie Kongres Harmonia.

Podczas Kongresu podkreślono, że warto śledzić i wspierać inspirujące projekty i instytucje, które nie tylko przyczyniają się do aktywizacji kobiet, ale również budują mosty między państwami V4, tworząc przestrzeń dla wspólnego rozwoju i wymiany doświadczeń. Praca nad aktywizacją społeczną i współpracą regionalną to klucz do budowania lepszej przyszłości dla naszego regionu.

Dobra organizacja kongresu, inspirujące wykłady i wspaniali goście – to była doskonała okazja do rozwoju relacji biznesowych i osobistych. Wydarzenia tego typu przynoszą liczne korzyści, które nie tylko wpływają na rozwój indywidualny, ale również na sukces przedsiębiorstw oraz wizerunek uczestników.

Moc Networkingu

Networking to niezastąpione narzędzie w dzisiejszym świecie biznesu. Pozyskiwanie kontaktów, wymiana wiedzy i doświadczeń, nawiązywanie partnerstw oraz zdobywanie inspiracji stają się równie ważne, co tradycyjne aspekty działalności gospodarczej. Spotkania na kongresach pozwalają zacieśnić relacje z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi, a także otwierają drzwi do nowych możliwości współpracy.
Podczas Kongresu Harmonia, uczestnicy mogli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, co tworzyło atmosferę wzajemnej edukacji. Wspólna wymiana wiedzy napędza innowacje i może prowadzić do niespodziewanych synergii. Każdy uczestnik jest innych branż i dziedzin, więc takie połączenie różnych perspektyw może owocować niesamowitymi rezultatami.
Wszystko to potwierdza, że networking podczas kongresu to coś więcej niż tylko pozyskiwanie wizytówek. To wyjątkowa okazja, by rozwijać swoje horyzonty, odkrywać nowe obszary działalności oraz tworzyć trwałe więzi z ludźmi o podobnych wartościach i celach!

Duże zainteresowanie Kongresem

Kongres Harmonia cieszył się ogromnym zainteresowaniem już na etapie jego ogłoszenia. Bezpłatne bilety zostały wyprzedane już w pierwszym tygodniu po wystawieniu informacji o wydarzeniu, a transmisja online przyciągnęła liczne widownie, co świadczy o potrzebie takich wydarzeń w świecie biznesu.

kongres harmonia

Inspirujące prelekcje

Agenda Kongresu Harmonia zawierała 5 ciekawych Paneli dyskusyjnych w tematyce:

1.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W SEKTORZE MAŁYCH ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW – gdzie można się było dowiedzieć, jak kobiety odnoszą sukcesy w biznesie i wpływają na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
W tym panelu dyskutowali:
– JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. inż. Celina Olszak
– Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu Agnieszka Morys
– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Dorota Otok
– socjolog, specjalista ds. małżeństwa i rodziny (Uniwersytet Warszawski) Ewa Klimek – Grzeszczuk

kongres harmonia

2. ROZWÓJ OSOBISTY, A UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE – gdzie mogliśmy sprawdzić jak indywidualny rozwój może wpływać na społeczeństwo i jak społeczne czynniki kształtują nasz rozwój osobisty.
W tym panelu dyskutowali:
– Wykładowca i Trenerka Rozwoju osobistego dr Iwona Tyrna-Łojek
– Trenerka Personalna, Mistrzyni Europy i Finalistka Mistrzostw Świata Bikini Fitness Katarzyna Kowalik
– Lekarz, specjalista dermatolog, specjalista medycyny estetycznej, członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Justyna Kostyra-Grabowska
– Pisarka powieści terapeutycznych Gabriela Kotas
– Dziennikarka, blogerka Maria Kobylińska

3. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA, A ROZWÓJ WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ (V4) – gdzie można było poznać inspirujące projekty i instytucje, które promują współpracę regionalną i przyczyniają się do rozwoju społeczności. 
W tym panelu dyskutowali:
– Wiceprezes zarządu Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo – Handlowej, partner zarządzający na Polskę grupy dordczej  V4 GROUP Paulina ŠPERKOVÁ
– Wieloletni pracownik Wydziału. Geografii w Narodowym Uniwersytecie imieni Iwana Franki we Lwowie Dariya Kruk
– Dyrektor Wykonawczy ds. zakupów i Administracji w Tauron Polska Energia S.A.  Ewa Drob-Żaba

panel dyskusyjny kongres harmonia

4. ROLA KOBIET W POLITYCE I DYPLOMACJI – gdzie mogliśmy dowiedzieć się, jak kobiety odgrywają kluczową rolę w politycznym i dyplomatycznym świecie, przyczyniając się do zmian i postępu.
W tym panelu dyskutowali:
– Starosta Pszczyńska z wyróżnieniami Samorządowy Lioder Edukacji, Super Samorząd Barbara Bańdoła
– Konsul W Konsulacie Generalnym RP w Stambule w Turcji oraz adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauka o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Sabina Klimek
– Prawnik Vendula RŮŽKOVÁ

5. WSPÓŁPRACA GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W WYMIARZE GOSPODARCZYM I WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, gdzie można było się dowiedzieć, jak Grupa Wyszehradzka wspiera rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość, tworząc nowe możliwości dla regionu.
W tym panelu dyskutowali:
– Wiceprezes zarządu Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo – Handlowej, partner zarządzający na Polskę grupy dordczej  V4 GROUP Paulina ŠPERKOVÁ
– Konsul W Konsulacie Generalnym RP w Stambule w Turcji oraz adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauka o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Sabina Klimek
– pracownik węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Attaché Handlowy Konsulat Generalny Węgier w Krakowie VICZIÁN TAMÁS

Między panelami można było skorzystać z przerwy kawowej i networkingu. Wszystkie panele dyskusyjne były tłumaczone symultanicznie na język angielski. Dzięki temu Kongres Harmonia mógł też dotrzeć do widowni zagranicznej.

Nieoceniony był też wkład Pana  Marka Durmała w prowadzenie Kongresu. Swoją charyzmą i wyczuciem potrafił profesjonalnie i bezbłędnie poprowadzić każdy z paneli dyskusyjnych.

Wystawa fotograficzna „Ukraińska Kobieta wczoraj i dziś”

wystawa fotograficzna kongres harmonia
wystawa fotograficzna kongres harmonia
wystawa fotograficzna harmonia

Po części dyskusyjnej, uczestnicy mieli okazję zwiedzić fascynującą wystawę fotograficzną „Ukraińska Kobieta wczoraj i dziś” ukazującą zmiany zarówno zawodowe, jak i społeczne, jakie zachodzą obecnie na Ukrainie. Wystawa opracowana była wspólnie ze Społeczną Organizacją: Fundacją Regionalnych Inicjatyw Żółkiewszczyzny z Żółkwi, panią Daryją Kruk, Lubomirem Kravcem i Andriy’em Goopsą.

Prezentowane fotografie oprócz tego, że były niezwykle fascynujące, stanowiły też moment zadumy podczas kongresu. Patrząc na te obrazy, mogliśmy się zatrzymać w czasie, jednocząc nasze myśli z kobietami, które nie miały luksusu uczestniczenia w takim wydarzeniach. Zamiast tego, walczą o życie swoje i swoich bliskich, wykazując się przy tym niezłomną determinacją i siłą walcząc o swoje życie i wolność.

Wydarzenie na wysokim poziomie

Kongres Kobiet Mikro, Małego i Średniego Biznesu – Harmonia V4 pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych i Wojewody Śląskiego był wydarzeniem bezpłatnym dla uczestników, finansowanym z budżetu Państwa. Patronat merytoryczny objął Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a partnerem strategicznym został Tauron Polska Energia S.A. PWS okazał się bardzo skutecznym organizatorem całego wydarzenia.

Działalność Powiatowej Wspólnoty Samorządowej na co dzień skupia się na wsparciu lokalnej przedsiębiorczości oraz umożliwieniu mieszkańcom realizacji pasji i zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej. Przy okazji organizacji Kongresu Harmonia PWS również  współpracował z partnerami z Polski, Czech i Ukrainy przy realizacji innych działań na rzecz pogłębienia współpracy na szczeblu samorządowym. Współpraca ta okazała się bardzo owocna, co sprawiło, że Kongres był na bardzo wysokim poziomie.

Podziękowania organizatorów

Organizatorzy Kongresu Harmonia V4 serdecznie podziękowali wszystkim zaangażowanym firmom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu tego wydarzenia, w tym: Konsulatowi Generalnemu Republiki Słowackiej, Konsulowi Generalnemu Węgier, Konsulowi Generalnemu RP w Stambule, Polsko – Słowackiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Izbie Gospodarczej w Ołomuńcu, Fundacji Regionalnych Inicjatyw Żółkiewszczyzny, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach, Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tychach, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lędzinach, Bankowi PKO oddział 2 w Tychach, Firmie Tauron Polska Energia S.A., Firmie Matrix L’Oréal Polska, Liceum Ogólnokształcącemu im. Orląt Lwowskich w Tychach. Należy również pamiętać o wolontariuszkach Klubu Kobiet Przedsiębiorczych SBL.

PWS, Marcin Kosma I Agnieszka Wyderka - Dyjecińska

Podsumowanie

Kongres Harmonia V4 był nie tylko miejscem nauki i wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim źródłem inspiracji i motywacji dla wszystkich uczestniczek. To wydarzenie nie tylko zacieśniło więzi biznesowe w regionie V4, ale także podkreśliło rolę kobiet w kształtowaniu przyszłości biznesu i społeczeństwa. Oczekujemy z niecierpliwością kolejnej edycji Kongresu Harmonia, której sukces będzie budowany na fundamentach wydarzenia z 7 października, tworząc przestrzeń dla jeszcze większej aktywności i zaangażowania kobiet w biznesie na całym świecie.

Więcej zdjęć z Kongresu można zobaczyć w galerii poniżej:

Photo: Crea3studio

kongres_harmonia_v4
kongres_harmonia_v4
kongres_harmonia_v4
kongres_harmonia
kongres_harmonia_v4
kongres_harmonia_v4
kongres_harmonia_v4
panel dyskusyjny kongres harmonia
kongres_harmonia_v4
kongres_harmonia_v4
Kongres Harmonia V4: Inspirujące Spotkanie Kobiet Biznesu z Regionu V4
panel dyskusyjny kongres harmonia
kongres_harmonia_v4
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
kongres_harmonia_v4
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
panel dyskusyjny kongres harmonia
wystawa fotograficzna kongres harmonia

Autorka

 • Ewa Wyderka

  Jestem współzałożycielką dynamicznie rozwijającej się marki Crea3studio, w której pełnię rolę Project Managera. Moje zawodowe doświadczenie koncentruje się na zarządzaniu projektami, przy czym szczególną uwagę przykładam do każdego etapu realizacji zadań. Jestem przekonana, że kluczem do sukcesu każdego przedsięwzięcia jest szczegółowe planowanie, skuteczna komunikacja i dbałość o najdrobniejsze detale.

  Moja misja zawodowa to przede wszystkim dbanie o lepszą widoczność i profesjonalny wizerunek Firm w Internecie. Wierzę, że dobrze zaplanowana i wykonana strategia marketingowa jest fundamentem skutecznego budowania marki. W Crea3studio koncentruję się na content marketingu, łącząc produkcję filmów, transmisje online, fotografie oraz opracowywanie kompleksowych strategii marketingowych. Ta wszechstronna działalność pozwala na stworzenie spójnego i atrakcyjnego wizerunku naszych Klientów w świecie cyfrowym.

  Moja pasja do fotografii również odgrywa znaczącą rolę w mojej pracy zawodowej. Od wielu lat zajmuję się fotografią biznesową i wnętrz, uwieczniając przestrzenie oraz osoby, które te miejsca tworzą. Fotografia dla mnie to nie tylko zawód, ale przede wszystkim sposób na wyrażanie siebie i mojej wizji świata. Wierzę, że moje umiejętności i doświadczenie pozwalają mi na tworzenie unikalnych i wartościowych treści, które mogą zainspirować i edukować.

  Jako założycielka i autorka artykułów portalu kobietyobiznesie.pl mam nadzieję podzielić się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, przekazując przydatne wskazówki, które pomogą Wam lepiej zrozumieć świat marketingu internetowego oraz fotografię jako formę artystycznego wyrazu.

  crea3studio.pl
  facebook.com/crea3studio

Przeczytaj także